Denen side skal bruges til at samle ejer igennem tiden så vidt muligt

Jørgen Jørgensen Madsen gift med Ann Cathrine Hansdatter - årstallet for deres overtagelse kender jeg ikke. Men han er født i 1742 og døde i 1816. De fik 3 drenge og 3 piger.

Den ene søn overtog gården i 1816 - Hans Jørgensen. Han var gift to gange men fik ingen børn. Ham døde i 1854

Herefter overtog Henrik Hansen gården - han døde i 1916 han var født i 1823 

Henrik s søn overtog så gården men døde i 1925 - var gift med Anna Dorothea Petersen

Henriks nevø overtog så gården - Peter Hansen. Han solgte gården i 1946 til Eskild Schimdt.

Eskild Schimdt solgte den så senere til hans søn Gert Schimdt som er gift med Bitten Schimdt

i 2008 sælger de den så til os.

Kilde: Dybbøl sogns historie s. 89 

 

Tidslinjen ser derfor således ud:

???? - 1816 - Jørgen Jørgensen Madsen

1816 - 1854 - Hans Jørgensen

1854 - 1916 - Henrik Hansen

1916 - 1925 - Jørgen Hansen

1925 - 1946 - Peter Hansen

1946 - ???? Eskild Schmidt

???? - 2008 Gert og Bitten Schmidt

2008- 2019 - Morten S. Lorenzen og Line H. Andreasen

2019 -